مدیر هنری و رهبر ثابت: نوید گوهری

مدیر اجرایی: احسان تارخ

رهبر میهمان: مارتینا کوسسکا (لهستان)

مشاور هنری: آیدین صمیمی مفخم

شورای هنری: بابک کوهستانی، فرشید پاتی نیان، فرمهر بیگلو، جاوید پناهی، یاسمن کوزه گر

مسئول هماهنگی: آناهیتا واحدی

روابط بین الملل : سپهر شریف زاده

مسئول هماهنگی بین‌الملل: سارا اکبری

مسئول توسعه شبکه های اجتماعی: الناز تارخ

مسئول بخش عضویت در خانواده دوستان نیلپر: مرجان فیروزآبادی

مسئول آرشیو نت: پژمان مالکی