اعضای ارکستر زهی نیلپر (فصل هنری 99-1398)

ویلن/

بابک کوهستانی/ کنسرت مایستر
پویا دهلاری
مهسان جبیری
پویا عشقی نژاد
آنیتا واحدی
علی علیزاده
مهسا رستمی
فرمهربیگلو / مایستر ویلن دو
فرناز دارویی
مرجان فیروزآبادی
سحر ناطقی
نرگس ناجی
پژمان مالکی
وحید حاج میری
پژمان رضایی
آیلین ثقفی

ویلن آلتو/

جاوید پناهی / مایستر
علی یزدی
پگاه فاضلی
نیکی یغمایی
مهستا رحمتی
مینا آقارضایی

ویلنسل/

یاسمن کوزه گر / مایستر
گلسانا شناسایی
ثنا شهمیری
هلیا پورکریمی

کنترباس/

فرشید پاتی نیان / مایستر
محمد علیزاده
آوا پورنادر