پروژه های «مکاشفات» یکی از مهمترین و اصلی ترین فعالیت های پژوهشی ارکستر نیلپر درباره موسیقی، اجرا و رابطه آن با مخاطب است.

یک: آنچه که در پانزده سال اخیر به عنوان رهبر ارکستر از یکسو و طراح موسیقی تئاتر از سوی دیگر ذهن من را به خود مشغول کرده است، یافتن پاسخی برای این سوال است: «چه چیز می‌تواند اجرای یک اثر هنری را به مکاشفه‌ای درونی برای اجراگر و مخاطب تبدیل نماید و با ایجاد یک شبکه ارتباطی فعال و خلق لحظه‌های ملاقات، به یک تنش روانی میان اجراگر و مخاطب دامن بزند؟»

دو:‌ بداهه پردازی یکی از روش های معمول در پرداختن به روند طبیعی و غریزی موسیقی در طول تاریخ بوده است. به خصوص در موسیقی و هنر شرق (جایی که من به آن تعلق دارم و روابط آنرا به خوبی درک می‌کنم). در پروسه بداهه پردازی تمام تمرکز بر اجراگر و دریافت و ارتباط آن با جهان بیرون از او است. بداهه پردازی ماحصل ارتباطی است پویا میان دانش و تکنیک اجراگر، حواس و درک او از احساسات انسانی‌اش (که متاثر از جهان پیرامون و جغرافیای آن است) از یک طرف(به عنوان جهان درونی اش)، و دیگر اجراگران و آکوستیک فضایی که درآن قرار گرفته است و مخاطب از طرف دیگر(به عنوان جهان بیرونی اش). بنابراین آنچه که بداهه پردازی را زنده و اسرارآمیز می‌نماید، حفظ دائمی این ارتباطات پیچیده و سیال در هر لحظه است.

این دقیقا همان چیزی است که من در پروژه‌های «مکاشفات» به دنبال آن هستم. ایجاد ارتباطی غریزی و طبیعی میان اجراگر، اثرهنری و مخاطب! این پروژه ها نوعی تمرين نوازندگی یا آنسامبل نيستند؛ آن‌ها به سادگی به معنای دست یافتن به آزادی در خلاقيتِ فردی هستند؛ امكان «ملاقات و كاركردن با هم» و تلاش برای ساختن ارتباطی معنا دار میان فعالیت‌های هنرمندانه و شهود و غریزه ای طبیعی.

نوید گوهری/ مدیرهنری و طراح پروژه