ارکستر نیلپر به عنوان یک ارکستر خصوصی و مستقل، جهت توسعه فعالیت ها و برنامه‌های سالانه خود، نیازمند همراهی و حمایت‌های مالی است.

بودجه ارکستر نیلپر، به عنوان یک ارکستر خصوصی و مستقل به طورکامل از طریق برگزاری پروژه‌های فرهنگی و یا ازطریق درآمدهای فروش بلیت تامین می شود. نوازندگان این مجموعه، علی‌رغم نیاز به کسب درآمد از طریق فعالیت های هنری، با مسائل و مشکلات بسیاری در این عرصه روبه رو هستند و گاها مجبور به همکاری با مجموعه هایی هستند که علی رغم انگیزه و علاقه شان، نیازهای مالی آنها را برطرف می نماید. شما می توانید با حمایت از ارکستر نیلپر تفاوت بزرگی در آینده فعالیت ها و برنامه های این مجموعه و نوازندگان آن به وجود آورید و به شکوفایی استعدادهای هنری آنها کمک کنید. ما  می توانیم در کنار هم با برطرف کردن دغدغه های مالی نوازندگان و همکاران مجموعه نیلپر، برای آنها فرصتی ایجاد کنیم تا با خیالی راحت، زمان، تخصص و هنر نوازندگی شان را در جهت ارتقای هنر موسیقی و اجرای آن برای هنردوستان بکار بگیرند.

چرا باید ارکستر نیلپر را حمایت کرد؟

1- ارکستری با مداومت در فعالیت

2- ارکستری با هدف گسترش ارتباطات فرهنگی

3- ارکستری در خدمت آهنگسازان معاصر ایرانی

4- ارکستری نیلپر به مثابه یک خانواده