برنامه کنسرت‌ها

18 آذر . ساعت 8 شب . تالار رودکی

کنسرت «سفر به گذشته»

جوُزِپِه توُرِلی/ کنسرتوُ گروُسوُ اپوس 8 شماره 6

اُتوُرینوُ رِسپیگی/ رقص‌های آنتیک شماره 3

هِنریک میکوُلای گوُرِسکی/ سه قطعه در استایل قدیمی

کارل نیِلسِن/ سوئیت کوچک برای ارکستر زهی


22 آذر . ساعت 10:30 صبح . تالار حافظ

تمرین عمومی ارکستر نیلپر

ساموئل باربِر/ آداجیوُ برای ارکستر زهی

پِتِریس وَسک/ موسیقی اندوهگین برای ارکستر زهی


24 آذر . ساعت 8 شب . تالار رودکی

کنسرت «مناظر اسرار آمیز»

احمد پژمان/ دیوِرتیمنتوُ

ارکی‌سوِن توُر/ جزیره فراموش شده

اِرنِستوُ فرری/ نیایش و کیهان

وُیتسِک کیلَر/ اوُراوا


25 آذر . ساعت 8 شب . تالار رودکی

کنسرت «تراژدی‌ها»

ساموئل باربِر/ اداجیو برای ارکستر زهی

علیرضا مشایخی/ دریا، یک سوئیت ایرانی

هِنریک میکوُلای گوُرِسکی/ سه قطعه در استایل قدیمی

پِتِریس وَسک/ موسیقی اندوهگین برای ارکستر زهی